information

第二弾先行配信Sg「MoYuRu」リリース&インスパイアードムービー公開

第二弾となる先行配信Sg「MoYuRu」のリリースに伴い

インスパイアードムービーを公開しました。

https://ptm-net.com/movie